История

Фирма Ivenio Consult GmbH, с централа във Виена, е основана през февруари 2004 година. Тя е закупена в процеса на “мениджмънт бай аут” от ръководството на бившата общинска фирма за енергоснабдяване Виинер Щатверке.

 
В структурата на Виинер Щатверке, фирмата беше интегрирана под името ENCOM като консултантска фирма, която между другото се занимаваше с либерализацията на енергийния пазар в Австрия, с обявяването на търгове за доставки на ток, със структурираното изграждане на клиентски центрове, с изграждането на оптични мрежи и телефония.
 
С придобиването от мениджмънта на фирмата през 2004, бяха променени името и портфолиото на предприятието. Ударението беше поставено върху иновациите в съседни области, както в сектора на услугите, така и на продуктите. Оттук произлиза и главната идея на Ivenio - Иновация и мениджмънт”.