Copyright

Ivenio este o marcă a Ivenio Consult GmbH. Toate datele şi Design-ul sunt protejate. Tot conţinutul este doar pentru informarea personală. Oricare prelucrare, multiplicare, distribuţie şi redare publică este interzisă şi va fi urmărită penal şi supus obligaţiei de plăţi de daune. Preluarea, publicarea sau utilizarea de texte, imagini sau alte date necesită aprobarea expresă Ón scris a firmelor şi persoanelor implicate. Pentru instrucţiunile, indicaţiile, recomandările sau evaluările nu se iau garanţii, la fel nici pentru greşeli din text sau link-uri greşite. Pentru Óntregul conţinut a paginilor de link şi paginilor de Web sunt răspunzători proprietarii lor. Este valabil dreptul austriac.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termeni si conditii
Indicaţii de garanţie