Ивенио България АД

ул.Тодор Каблешков 53А

ет.2, ап.205

1618 София

Tел. +359 2 491 71 50 | www.ivenio.com | office-bg@ivenio.com


Органи на окръжната служба на 8 район, Виена. Отдел: „Консултиране на предприятия и информационни технологии” Изпълнителни директори: Маркус Фихта, Георг Рингхофер
Bulstat nr.: 175350492  
 
РАЙФАЙЗЕНБАНК АД-СОФИЯ, BG65RZBB91551001636616, RZBBBGSF
 

Офиса ни се намира на ул.Тодор Каблешков 53А. На кръстовището с бул.България от ляво е Била а на дясно се завива за Т.Каблешков. Продължава се 100 м направо,от ляво е търговски център Friends.Между Friends и бензиностанция Bravo има малка уличка, върви се пеша. Изкачвате се по стълбичките и се намирате точно пред нашия вход.