Квалитет-Мениджмънт (QM)

Европейските норми ISO 9001:2000 са символ за качество в управление на предприятието и осигуряват подобаващото му място.
 
Квалитет-Мениджмънт (QM) е част от нашата философия. Ние залагаме на постоянно осъвършенстване от наша страна с цел осигуряването на висококачествени продукти и услуги за нашите клиенти. Нашият Квалитет-Мениджмънт обхваща всички мерки с които осигурява съответствието на предлаганите от нас услуги с поставените към тях изисквания. Осигуряването на качество е основна част на Квалитет-Мениджмънта.
 
За качеството в нашата фирма отговарят ръководителите. Директор-Продажби на Ivenio Consult GmbH, Маг. Маркус Фихта отговаря за качеството в нашето предприятие. В дъщерните фирми отговорни за това са съответните ръководители. "Сертификатът ISO 9001 трябва преди всичко да помогне при взимането на решение от страна на нашите нови клиенти да класифицирайки фирмата като сериозен партньор", според Фихта.